Con trượt tròn khuyết loại dài SBR_LUU ( Đủ Mã )

Con trượt tròn khuyết

Con trượt tròn; Ray trượt tròn có đế

Giá: 175.000 VNĐ

Con trượt tròn khuyết loại dài SBR_LUU: SBR12LUU; SBR16LUU; SBR20LUU; SBR25LUU; SBR30LUU; SBR35LUU; SBR40LUU; SBR50LUU

Bảng giá con trượt khuyết loại dài SBRL:

Mã sản phẩm Giá 
SBR12LUU 200.000/cái
SBR16LUU 175.000/cái
SBR20LUU 195.000/cái
SBR25LUU 325.000/cái
SBR30LUU 373.000/cái
SBR35LUU 665.000/cái
SBR40LUU 826.000/cái
SBR50LUU 1.945.000/cái