Con trượt tròn khuyết loại ngắn SBR_UU ( Đủ Mã )

Con trượt tròn Khuyết

Con trượt tròn khuyết loại ngắn SBR; Thanh trượt tròn có đế SBR

Giá: 72.000 VNĐ

Con trượt tròn khuyến loại ngắn SBR_UU: SBR10UU; SBR12UU; SBR16UU; SBR20UU; SBR25UU; SBR30UU; SBR35UU; SBR40UU;SBR50UU

Bảng giá con trượt tròn khuyết loại ngắn SBR:

Mã sản phẩm Giá sản phẩm
SBR10UU 79.000/cái
SBR12UU 72.000/cái
SBR16UU 75.000/cái
SBR20UU 90.000/cái
SBR25UU 137.000/cái
SBR30UU 161.000/cái
SBR35UU 257.000/cái
SBR40UU 328.000/cái
SBR50UU 715.000/cái