Gối đỡ thanh trượt tròn SK (Đủ Mã)

Gối đỡ thanh trượt tròn, gối đỡ ray trượt tròn SK

Gối đỡ ray trượt tròn SK được dùng để đỡ, cố định thanh trượt tròn không đế SC

Giá: 35.000 VNĐ

Gối đỡ thanh trượt tròn SK10, SK12, SK16, SK20, SK25, SK30, SK35, SK40, SK50

Gối đỡ SK10: 35.000/cái

Gối đỡ SK12: 55.0000/cái

Gối đỡ SK16: 65.000/ cái

Gối đỡ SK20: 75.000/cái

Gối đỡ SK25: 85.000/cái

Gối đỡ SK30: 100.000/cái

Gối đỡ SK35: 140.000/cái

Gối đỡ SK40: 170.000/cái

Gối đỡ SK50: 250.000/cái

Gối đỡ SK được làm bằng nhôm, độ chính xác cao, tháo lắp dễ dàng