☰ DANH MỤC SẢN PHẨM

3 DÂY CHUYỀN SƠN SẤY, CẤP KHÍ SẠCH TẠI BUMJIN ELECTRONICS, QUẢNG NINH

Thông tin  về dự án hợp tác với công ty Hàn Quốc của  HÙNG VƯƠNG CNC triển khai tại Quảng Ninh:
 
Công Ty TNHH Điện tử Bumjin Vina là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho hệ thống âm thanh trong xe ô tô và thiết bị âm thanh giải trí trong gia đình. Trụ sở chính của công ty đặt tại Hàn Quốc, các công ty con tại Mỹ, Trung Quốc.
 
Cuối năm 2019, Bumjin chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo tại Việt Nam. Máy móc, vật tư chính của công ty được nhập khẩu chính từ Hàn Quốc. Hùng Vương CNC là công ty được ưu tiên lựa chọn hợp tác tại Việt Nam để cung cấp và chế tạo, 𝐬𝐞𝐭 𝐮𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦:
 
– 𝐃𝐮̛̣𝐧𝐠 , 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐯𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐬𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠
– 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐞́𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝟐 𝐦𝐚́𝐲 𝐬𝐨̛𝐧 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠, 𝐬𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚𝐥𝐨𝐠𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛𝐧 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚𝐥𝐨𝐠𝐞𝐧
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞́𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚𝐥𝐨𝐠𝐞𝐧
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐛𝐮̣𝐢 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐢́, 𝐛𝐨̣̂ 𝐥𝐨̣𝐜 đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐢 𝐫𝐚 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢.
————————————–
Hùng Vương CNC cung cấp toàn bộ giải pháp toàn diện cho phòng sơn tại các xưởng chế xuất!
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:
MS.HUỆ: 098 324 1011
𝗖𝗼̛ 𝘀𝗼̛̉: 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶, Sài Gòn, 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴   
 
hệ thống sơn sấy tự động tại BUMJIN - Hàn Quốc
hệ thống sơn sấy tự động tại BUMJIN – Hàn Quốc 
hệ thống sơn sấy tự động tại BUMJIN - Hàn Quốc
hệ thống sơn sấy tự động tại BUMJIN – Hàn Quốc 
hệ thống sơn sấy tự động tại BUMJIN - Hàn Quốc
hệ thống sơn sấy tự động tại BUMJIN – Hàn Quốc  

 

 

 

 
 
 
 
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:
MS.HUỆ: 098 324 1011
𝗖𝗼̛ 𝘀𝗼̛̉: 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶, Sài Gòn, 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴