☰ DANH MỤC SẢN PHẨM

LẮP DÂY CHUYỀN SƠN SẤY TỰ ĐỘNG TẠI LONG AN – HÙNG VƯƠNG CNC

 
Đi bàn giao dây chuyền sơn sấy mà thợ bên khách cứ hỏi hoài máy tỷ mấy với nhập nước nào mà đẹp thế. Xin đính chính là dây chuyền sơn hiện tại do công ty TNHH Tự Động Hóa Hùng Vương sản  xuất độc quyền tại Việt Nam. Cả hệ thống sơn sấy xe bề mặt sản phẩm chưa đến 400tr. 
 
—————————————
Hùng Vương CNC xin giới thiệu:
 
𝐃𝐀̂𝐘 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐎̛𝐍 𝐒𝐀̂́𝐘 𝐆𝐎̂̃ 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̂́𝐓 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐌𝐀̃ 𝐌𝐀́𝐘 𝐇𝐕-𝐒3
 𝐇𝐞̣̂ 𝐬𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 tích hợp trên băng chuyền nhận dạng phôi: đáp ứng sơn cạnh, sơn khối, sơn nhiều sản phẩm
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚̂́𝐲 có chân tăng chỉnh, sử dụng bóng sấy hồng ngoại, được chia thành các hòm sấy
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐛𝐮̣𝐢 nước tuần hoàn với máng nước hứng sơn bên dưới.
𝐁𝐚̀𝐧 𝐛𝐢̣ đ𝐨̛̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đi theo các chiều tùy ý
𝐂𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐢́ 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 ( tùy nhu cầu sơn bóng)
 
QUI TRÌNH LÀM MÁY 
– Khảo sát sản phẩm, mặt bằng, yêu cầu của khách hàng
– Lên bản vẽ 2D, 3D theo yêu cầu
– Thiết kế máy lắp ráp để giảm bớt chi phí vận chuyển cho khách hàng. Thời gian làm máy từ 7-10 ngày
– Thời gian lắp và bàn giao: 4 ngày.
 
HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI NHÀ MÁY NEM, LONG AN
 
Dây chuyền sơn sấy tự động Hùng Vương CNC
Dây chuyền sơn sấy tự động Hùng Vương CNC
Hệ thống sơn sấy
Hệ thống sơn sấy

 

 

 
Liên hệ để nhận báo giá 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐇𝐕-𝐒𝟐
𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄: 𝟎𝟗𝟖 𝟑𝟐𝟒 𝟏𝟎𝟏𝟏 (𝐌𝐬.𝐇𝐮𝐞̣̂)
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐡𝐮𝐧𝐠𝐯𝐮𝐨𝐧𝐠𝐜𝐧𝐜.𝐜𝐨𝐦/
𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡: 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧, 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠