☰ DANH MỤC SẢN PHẨM

Một số mã lênh cơ bản trong lập trình CNC

G67: Hủy gọi nhóm Marco
G73: Gia công lỗ sâu tốc đọ cao
G74: Chu trình Taro
G76: Chu trình khoét lỗ
G80: Hủy chu trình khoan
G81: Chu trình khoan lỗ cạn
G82: Chu trình khoan lỗ bậc
G83: Chu trình khoan lỗ sâu
G84: Chu trình Taro
G85: Chu trình khoét lỗ
G86: Chu trình khoét lỗ
G87: Chu trình khoét lỗ, mặt sau.
G88: Chu trình khoét lỗ
G89: Chu trình khoét lỗ
G90: Đặt hệ tọa độ tuyệt đối
G91: Đặt hệ tọa độ tương đối
G92: Đổi hệ tọa độ phôi/ đặt tốc độ quay lớn nhất
G94: Đặt tốc độ tiến dao/ phút
G95: Đặt tốc độ tiến dao/ vòng
G96: Tốc độ bề mặt không đổi
G97: Hủy tốc độ bề mặt không đổi
G98: Đặt kiểu rút dao trong chu trinh gia công lỗ
G99: Đặt kiểu rút dao trong chu trinh gia công lỗ